Tổ chức lớp Đào tạo khởi sự doanh nghiệp tại huyện Na Rì

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-SCT ngày 13/3/2015 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc giao nhiệm vụ triển khai Đề án khuyến công địa phương năm 2015, Từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 26 tháng … Tiếp tục đọc

Kết quả kiểm tra về hoạt động điện lực, sử dụng điện, tiết kiệm điện và giá bán điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 20/5/2015 đến ngày 29/5/2015 Sở Công Thương tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động điện lực, … Tiếp tục đọc

Tham gia Hội thảo tập huấn về đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung

Ngày 18 tháng 6 năm 2015, tại Hà Nội, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hàn Quốc đã tổ chức Hội thảo tập huấn về … Tiếp tục đọc

Trang 2 / 212