Sở Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng

Để đảm bảo thống nhất và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động tại các … Tiếp tục đọc