Cục Điều tiết Điện lực: Tích cực triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ

Nhằm thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công Thương liên quan đến công tác tăng cường quản lý thủy điện, trong thời gian qua, Cục Điều tiết Điện lực (ĐTĐL) đã nỗ lực … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương triển khai chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm 2014

Để tiếp tục triển khai chương trình hành động của Bộ Công Thương về hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động) và thực hiện tốt … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 3123