Kết quả sản xuất công nghiệp – thương mại 9 tháng đầu năm 2014

Về Công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 584.430 triệu đồng, tăng 2,33% so với thực hiện cùng kỳ … Tiếp tục đọc

Tham gia Hội chợ hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực phía Bắc năm 2014 tại tỉnh Lào Cai

Từ ngày 16/9/2014 đến hết ngày 22/9/2014 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Kạn tham gia “Hội chợ hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực phía Bắc năm 2014” do Bộ Công … Tiếp tục đọc

Kết quả bình chọn Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2014

Ngày 15/9/2014, tại trụ sở Sở Công Thương Bắc Kạn, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) tỉnh Bắc Kạn năm 2014 tổ chức cuộc họp nhằm xem xét, quyết định kết quả bình … Tiếp tục đọc

Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ… đối với lãnh đạo quản lý

Ngày 15/9/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 8258/QĐ-BCT ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, … Tiếp tục đọc

Tổ chức khai giảng khoá đào tạo khởi sự doanh nghiệp tại huyện Chợ Đồn

Được sự quan tâm của Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương; thực hiện Kế hoạch phối hợp hoạt động số 124-KHPH/HNDT-SCT ngày 17/4/2014 giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Công Thương, sáng ngày 09/9/2014 Trung tâm Khuyến … Tiếp tục đọc

Đảng bộ sở Công Thương tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành điều lệ Đảng”. Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-TU ngày 08/7/2014  của Tỉnh ủy Bắc … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương triển khai Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 24/7/2014 của Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh, ngày 08/9/2014, Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 212