Phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 – 2015

Ngày 15/7/2014, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1165/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 – 2015. Quyết định … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương Bắc Kạn mở lớp Huấn luyện kỹ thuật an toàn về VLNCN Đợt 1 năm 2014

Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là một loại vật tư không thể thiếu trong hoạt động khai thác mỏ, phá đá thi công xây dựng các công trình thuỷ điện, thủy lợi, giao thông. Sử dụng VLNCN là hoạt … Tiếp tục đọc

Tổ chức nghiệm thu cơ sở các Đề án khuyến công Quốc gia năm 2014

Thực hiện Kế hoạch khuyến công Quốc gia năm 2014, trong 2 ngày 01 và 03/7/2014 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tổ chức nghiệm thu cơ sở 02 đề án khuyến công quốc … Tiếp tục đọc

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Kạn

Ngày 19/5/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày … Tiếp tục đọc

Tổ chức nghiệm thu cơ sở các Đề án khuyến công địa phương năm 2014

Thực hiện Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2014, trong hai ngày 25 và 27/6/2014 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tổ chức nghiệm thu cơ sở 02 Đề án khuyến công địa … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 3123