Hội nghị về “Hội nhập quốc tế vì phát triển bền vững – vai trò của địa phương”

Trong hai ngày 24 – 25/4/2014 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Báo cáo viên theo Vùng “Hội nhập quốc tế vì phát triển … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 212