Một số khái niệm cơ bản về Sở hữu trí tuệ cần biết trong quá trình Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng

(Tiếp theo kỳ trước) Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp là gì? Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp được hiểu là nhà nước và chủ văn bằng sở hữu công nghiệp sử dụng các phương thức pháp lý … Tiếp tục đọc

Một số khái niệm cơ bản về Sở hữu trí tuệ cần biết trong quá trình Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng

(Tiếp theo kỳ trước) 5. Tên thương mại là gì? Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhận biết và phân biệt chủ thể kinh doanh mang … Tiếp tục đọc

Một số khái niệm cơ bản về Sở hữu trí tuệ cần biết trong quá trình Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng

(Tiếp theo kỳ trước) 2. Thế nào là quyền sở hữu công nghiệp? Quyền sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch … Tiếp tục đọc

Một số khái niệm cơ bản về Sở hữu trí tuệ cần biết trong quá trình Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng

Hội nhập quốc tế là một quá trình tất yếu, do bản chất xã hội của lao động và quan hệ giữa con người. Các cá nhân muốn tồn tại và phát triển phải có quan hệ và liên kết … Tiếp tục đọc

Hiệp định Thương mại tự do – FTA

Hiệp định thương mại tự do (FTA) là một Hiệp ước thương mại giữa hai hoặc nhiều quốc gia. Theo đó, các nước sẽ tiến hành theo lộ trình việc cắt giảm và xóa bỏ hàng rào thuế quan cũng như phi thuế quan nhằm tiến tới việc … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 512345