Sở Công Thương Bắc Kạn xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương và của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh Bắc Kạn; Sở Công Thương Bắc Kạn xây dựng kế hoạch số … Tiếp tục đọc

Kiểm tra công tác An toàn-Vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ tại huyện Ngân Sơn

Hưởng ứng tuần lễ An toàn-Vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ (AT-VSLĐ-PCCN) năm 2013, UBND huyện Ngân Sơn đã thành lập Đoàn công tác bao gồm thành viên của các phòng, ban của huyện như: Y tế, Công Thương, … Tiếp tục đọc

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BCĐTW ngày 12/6/2012 của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TƯ ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 212