Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương Bắc Kạn

          Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 của tỉnh, ngày 06/3/2013 Sở Công Thương đã triển khai xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013. Trên cơ sở đề xuất của … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương Bắc Kạn triển khai Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 01/02/2013 của Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành … Tiếp tục đọc

Kiểm tra việc bảo đảm môi trường khi tuyển quặng ba-rít ở Bắc Cạn

 Ngày 26-3, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Cạn, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện UBND huyện Ngân Sơn xem xét việc tuyển rửa quặng ba-rít tại mỏ … Tiếp tục đọc

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 19/3/2013, UBND tỉnh có Quyết định số 348/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Kế hoạch trên được  được … Tiếp tục đọc

Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2013 tỉnh Bắc Kạn

Hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2013, nhằm góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới về biến đổi khí hậu đồng thời hưởng ứng chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước, Sở Công Thương … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 512345