Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bắc Kạn

 Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bắc Kạn bắt đầu triển khai từ tháng 01 năm 2010 trong bối cảnh đất nước và tỉnh ta có những thuận lợi nhưng cũng không ít … Tiếp tục đọc

Chi cục Quản lý thị trường Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

Ngày 25/01/2013, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2012 và triển khai công năm 2013. Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Công Thương … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 3123