Hoạt động phong trào Công đoàn Văn phòng Sở Công Thương trong 6 tháng đầu năm 2012

Công đoàn cơ sở (CĐCS) là tổ chức công đoàn trong cơ quan nhà nước, hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt nam và theo chỉ đạo của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Kạn. Ngay từ đầu … Tiếp tục đọc

Kết quả hoạt động Khuyến công 6 tháng đầu năm 2012

Về công tác khuyến công: 6 tháng đầu năm Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã Phối hợp với Đài phát thanh- Truyền hình Bắc Kạn xây dựng được 02 chương trình phát sóng và … Tiếp tục đọc

Kết quả kiểm tra hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện kế hoạch số 326/KH- SCT ngày 22/5/2012 của Sở Công thương Bắc Kạn về việc kiểm tra cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiêp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 712345...Trang cuối »