Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức học tập, quán triệt & triển khai thực hiện Kết luận hội nghị lần 3 BCH TW Đảng (XI)

              Ngày 27/12/2011, Chi bộ Sở Công Thương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 05/12/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 15/12/2011 của Ban thường vụ Đảng uỷ các Cơ quan tỉnh về việc thực hiện Kết luận hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) tới toàn thể cán bộ, đảng viên Văn phòng Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị
      Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Công Thương.

            Đợt học tập này giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của Kết luận đã được hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) thông qua, từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của cán bộ, công chức nhằm khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, trong công tác. Chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm, các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ vững ổn định chính trị. Vận dụng sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng vào thực tiễn công tác chuyên môn của đơn vị.

Bài và ảnh: Mai Hùng

Các tin mới hơn