Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong việc cấp giấy phép đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bắc Kạn

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG VIỆC CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BẮC KẠN

I. Đối Với Các Dự Án Thuộc Diện Đăng Ký Cấp Giấy Phép Đầu Tư:

 1. Hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư bao gồm:
 2. Đơn đăng ký cấp giấy phép đầu tư theo các hình thức: Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.
 3. Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
 4. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư và tình hình tài chính của cơ quan có thẩm quyền (ngân hàng, kiểm toán…)
 5. Giải trình kinh tế, kỹ thuật (nếu có).
 6. Các văn bản liên quan khác (nếu có).

II. Đối Với Các Dự Án Thuộc Diện Thẩm Định Cấp Giấy Phép Đầu Tư:

Hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư bao gồm:

 1. Đơn xin đăng ký cấp giấy phép đầu tư theo các hình thức: Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.
 2. Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
 3. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư và tình hình tài chính của cơ quan có thẩm quyền (ngân hàng, kiểm toán…)
 4. Các văn bản liên quan khác: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, phương án phòng chống cháy nổ, các hồ sơ về đất đai dự kiến đầu tư (toạ độ địa lý, diện tích…), kế hoạch tuyển và đào tạo cán bộ, công nhân, hồ sơ chuyển giao công nghệ…

Hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư theo các hình thức như trên được lập thành 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc và phải được ký trực tiếp vào từng trang của bộ Hồ sơ.

III.  Thẩm Quyền Cấp Giấy Phép Đầu Tư Của UBND Tỉnh:

Uỷ ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án:

 1. Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 5 triệu USD.
 2. Dự án sử dụng đất không quá 5 ha đất đô thị và 50 ha đối với các loại đất khác.
 3. Không thuộc danh mục dự án nhóm A và các dự án khai thác vàng hoặc đá quý.

IV. Thời Gian Cấp Giấy Phép:

 1. Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án đăng ký cấp giấy phép đầu tư.
 2. Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án thuộc diện thẩm định cấp giấy phép đầu tư.

V. Mức Phí Và Lệ Phí:

Các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại tỉnh Bắc Kạn không phải nộp bất kỳ một khoản phí và lệ phí nào trong việc đăng ký cấp giấy phép đầu tư.
 
Sơ đồ cấp giấy phép đầu đối với các dự án FDI trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 
1. Cấp GPĐT qua mạng Internet
2. Cấp GPĐT theo cơ chế một cửa
 

So sánh ưu điểm hai hình thức cấp giấy phép đầu tư:

 1. Cấp giấy phép đầu tư qua mạng Internet:Nhà đầu tư không phải tiếp xúc trực tiếp (không phải mất thời gian và chi phí) đến Sở Kế hoạch – Đầu tư mà chỉ cần gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan qua địa chỉ bằng thư điện tử. Sau khi chỉnh sửa trên mạng, Sở Kế hoạch – Đầu tư sẽ chuyển lại hồ sơ cho nhà đầu tư qua mạng. Nhà đầu tư ký đóng dấu gửi qua bưu điện toàn bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Kế hoạch – Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh cấp giấy phép đầu và gửi qua bưu điện đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư không cần thiết phải gặp bất kỳ một cán bộ nào trong việc giao dịch, như vậy sẽ tránh được tối đa sự phiền hà cho nhà đầu tư.
   
 2. Cấp giấy phép đầu tư theo cơ chế một cửa:Hình thức cấp giấy phép đầu tư theo cơ chế một cửa tuy có phần gọn nhẹ, nhưng nhà đầu tư vẫn phải đầu tư một chút thời gian và chi phí cho chuyến đi và vẫn phải tiếp xúc trực tiếp với cán bộ phòng giao dịch một cửa.

Các tin mới hơn