Nâng cao vai trò và đóng góp của ASEAN trong cộng đồng quốc tế

Các nhà lãnh đạo nhất trí ASEAN cần tăng cường phối hợp và nâng cao vai trò và đóng góp của ASEAN vào các công việc chung của cộng đồng quốc tế. Các nhà lãnh đạo nhất trí ASEAN cần tăng cường phối … Tiếp tục đọc