07 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ký ban hành các Quyết định về việc công nhận xã “đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 cho các xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, xã được công nhận “đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017, bao gồm: xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể; xã Cường Lợi và xã Kim Lư, huyện Na Rì; xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông; xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn; xã Như Cố, huyện Chợ Mới; xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn.

 UBND các huyện có xã đạt chuẩn nông thôn mới có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời tổ chức công bố các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 theo quy định.

Kim Oanh (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn