BỘ TIÊU CHÍ VÀ MẪU THIẾT KẾ BIỂN HIỆU/BIỂU TƯỢNG CHO ĐIỂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM OCOP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)       I. BỘ TIÊU CHÍ Tiêu chí bắt buộc – Tính mới: Không trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các thiết kế biển hiệu dấu … Tiếp tục đọc